KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Administratorem Twoich danych osobowych jest SunBerry Sp. z o.o. z siedzibą w Głudna 6a, 05-620 Błedów.

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją umowy bądź nawiązaniem współpracy.

1. Przedstawicielem Administratora jest Rafał Legucki ; info@sunberry.pl

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania współpracy bądź realizacji umowy, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat

4. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą przetwarzane w innym celu ewentualnego dochodzenia roszczeń.

5. Podanie danych jest dobrowolne. Nie podanie danych skutkuje brakiem możlwości nawiązania współpracy.

6 Twoje dane osobowe nie mogą być przekazywane innym odbiorcom.

7. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych,możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.STRONA GŁÓWNA