KONTAKT Z NAMI

SunBerry

Borówka Amerykańska – SunBerry

Grupa Producentów Owoców
SUNBERRY Sp. z o.o.
Głudna 6A, 05-620 Błędów

Rafał Legucki
tel. +48 604 750 494

email: info@sunberry.pl

BIURO

SUNBERRY Sp. z o.o.
Głudna 6A, 05-620 Błędów

hektarów plantacji

ton owoców / rok

Wciąż powiększamy areał naszych plantacji  borówki amerykańskiej oraz wprowadzamy  do uprawy nowe odmiany.