TECHNOLOGIA ZBIORU

SunBerry – ważne informacje

Zerwane owoce borówki zbierane są z plantacji bezpośrednio na samochody wyposażone w agregaty chłodnicze, a następnie przewożone do komór szybkiego schładzania tzw. szokerów, w których następuje schładzanie do temperatury ok. 2 *C. 

Potem trafiają do komór chłodniczych, w których utrzymywana jest temperatura ok. 1 *C. Schłodzone owoce przewożone są do sortowania i przygotowywane do sprzedaży. Cały proces sortowania, pakowania i załadunku owoców borówki odbywa się z utrzymaniem ciągu chłodniczego.

hektarów plantacji

ton owoców / rok

Wciąż powiększamy areał naszych plantacji  borówki amerykańskiej oraz wprowadzamy  do uprawy nowe odmiany.